Stukje historie

Een stukje geschiedenis over het pand Sint Joseph

 

Ziekenzorg zoals we die vandaag de dag kennen, bestond begin 1900 niet in Heemskerk. Men was afhankelijk van particulier initiatief dat in dit voornamelijk Rooms Katholieke dorp vooral van de plaatselijke geestelijkheid kwam.

De Duitse zusters van de Allerheiligsten Verlossers, de congregatie sinds 1923 actief in Beverwijk, hadden als doel het verplegen van armen en zieken.

Rond het jaar 1939 was het de wens van Pastoor Paulussen om in Heemskerk een huis te hebben voor zoals ze toen zeiden “ouden van dagen”. Ook wilde men voor jonge en zieke moeders een mogelijkheid hebben om op krachten te komen.

Er werd een verzoek gedaan aan de toenmalige Provinciale Overste in België om een rusthuis te bouwen en al gauw werd het goedgekeurd. De toenmalige burgemeester van Heemskerk Vreugde was zeer verheugd en bereid de nodige vergunningen te verlenen, maar de Gemeenteraad wilde niet meewerken. Daarvoor moest een beroep gedaan worden bij een hogere instantie, de Kroon.

Gelukkig gaven zij al snel goedkeuring en als blijvende herinnering werd er op het raampje van de deur een kroontje geplaatst, wat er nu nog zit.

Op 1 juni 1939 werd er aan de Kerklaan gestart met de werkzaamheden, om na vele tegenslagen uiteindelijk op 15 april 1940 de deuren te openen.

Voor de congregatie van de zusters van de Allerheiligste Verlossers was Heemskerk de belangrijkste vestiging in Nederland. Zij hebben in die tijd heel veel betekent voor de verpleging daar. Bekende namen voor velen zijn: Zuster Antonia Marie, Zuster Fredulfa, Zuster Pirmina en Zuster Bernadette enz.

In april 1949 begon de bouw van een nieuwe vleugel aan de oostkant van het gebouw. Dat werd een nieuwe afdeling voor de kraamzorg.

Na 1954 nam het aantal huisartsen door de onstuimige groei van Heemskerk in een korte periode snel toe en ook de zorgvraag nam toe.

De volgende vleugel werd in 1962 aangebouwd, nu aan de westkant.

Te midden van deze drukte werd de 15.000 ste inwoner van Heemskerk geboren.

Het huis aan de Kerklaan werd op 14 juni 1962 heropend. Er waren toen 50 bedden voor bejaarden en 24 voor kraamvrouwen.

In 1962 begon ook een semipermanent ziekenhuis in paviljoenstijl aan de Ingenhouszstraat.

Op 4 januari 1965 vond de officiële opening van het St. Jozef Ziekenhuis plaats. Vanaf dat moment gingen de specialistische bevallingen direct naar het ziekenhuis. De huisartsen en verloskundigen konden nog tot 1968 in de kraamkliniek terecht. Vanaf 1 april 1968 werd de hele afdeling verloskunde naar het ziekenhuis overgeplaatst.

Al snel daarna volgde het nieuwe ziekenhuis aan de Mozartstraat en wilde ze het oude pand, wat leeg kwam te staan gebruiken voor demente bejaarden. Dit ging echter niet door.

Op advies van Ministerie van Volksgezondheid kwam er een fusie tussen Stichting Zeevanc uit  Wijk aan Zee en St. Jozef uit Heemskerk en werd zo in 1978 het pand aan de Starweg gebouwd genaamd Heemswijk, een samenvoeging van de namen Heemskerk en Wijk aan Zee. Dit werd het begin van een nieuw en het einde van een ander tijdperk.

Het officiële afscheid van de zusters was op 16 januari 1982. Het huis aan de Kerklaan werd gekocht door de gemeente en werd gedeeltelijk ingericht voor bewoning, een ander deel voor de Muziekschool en ook de Historische Kring vond er onderdak.

Sinds mei 2020 heeft het pand weer een zorgbestemming.

De status van het Gemeentelijk monument is geborgd door de eigenaar Stadsherstel Amsterdam

 

Bron:  Heemskring nummer 8 november 1992

 

Highlight 1

De Zorgspecialist

Onze 24-uurs zorg wordt geleverd door de ZorgSpecialist

Lees meer
Highlight 2

Goed voor Elkaar

Op de begane grond bevindt zich de dagbesteding Goed voor Elkaar

Lees meer
Highlight 3

Stadsherstel Amsterdam

Stadsherstel Amsterdam, eigenaar van het pand

Lees meer